Historische Kring Nederhorst den Berg
Wandeling : " Vroeger en Nu "

Het is niet toegestaan om enigerlei informatie van deze website te kopiƫren zonder toestemming van Historische Kring NdB

centered imageIntroductieGesproken tekst

ingesproken door: Marius Knijff.

ingesproken door: Piet Kempe


QR-040 Fort Hinderdam

centered image
De wegwijzer, die bij dit huis aangaf dat je om in Weesp te komen naar de overkant van de Vecht moest, staat niet meer op deze foto. Dat betekent dat de overhaal naar Overdam, de boerderij waarlangs het Aetsveldsepad naar die stad begon, is opgeheven. In Werinon nr.87 blz 11-14 kunt u lezen dat deze dienst jarenlang een onmisbare schakel was in de verbinding van Nederhorst den Berg met de buitenwereld. Het pad ligt er nog altijd, maar het wordt slechts door vrijetijdwandelaars benut.


centered image
Samenscholing in de buurtschap Hinderdam. De bewoners zijn naar buiten gekomen om vereeuwigd te worden. U kunt hier duidelijk zien dat de in 1925 begonnen busdienst naar Weesp niet tussen de huisjes door kon. De bus keerde tot 1949 altijd in het centrum van Nederhorst den Berg om daarna opnieuw door Overmeer en de Horstermeer over Ankeveen naar Weesp terug te rijden.


centered image
Botenverhuur aan de Vechtkant van Jan Hagen. Het was voor hem een nevenverdienste. Hij verhuurde ze het meest aan hobbyvissers. In Werinon 62 en 63 vertelt zijn dochter Nelly hoe het er allemaal aan toeging bij haar thuis. Het huis op de foto is dat van Yke de Jong, nazaat van een familie die al heel lang van generatie op generatie aan of op de Hinderdam woont.


centered image
Links op de foto staat het oude bakkershuis. In het midden het huis van visser Jan Hagen. Rechts is de fortwachterswoning van fort Hinderdam te zien. In het daarvoor staande witte huis kan in die periode kruidenier Ko Snel aan de voorkant zijn winkeltje hebben gehad. In Werinon nr.87 blz 15-25 staat beschreven hoe het leven op de Hinderdam zich rond 1900 afspeelde.


centered image
De Bergse kunstenaar Joop van Huisstede heeft in zijn jonge jaren met zijn gezin op de Hinderdam gewoond. U ziet hem hier een stuk steen onderhanden nemen. Alleen hij weet wat het gaat worden. Een van zijn kinderen kijkt lachend in de lens van de fotograaf. Joop verhuisde later naar de Pannenkeet aan de Nigtevechtseweg in Vreeland. In Werinon nr.89 blz 10-13 kunt u meer over hem te weten komen. Op de foto aan het begin van het artikel staat dat hij aan het werk is in zijn atelier aan de Hinderdam, maar dat moet gezien zijn baard in Vreeland zijn geweest. Hij is voor altijd verbonden met de witte spreeuw die toevallig in zijn kippenhok terecht kwam. Hij haalde er de krant mee.


centered image
Fort Hinderdam


centered image
Brief aan moeder


Tekst samengesteld en geschreven door : Gerard Baar
Fotos verzameld, geselecteerd en bewerkt door : Teus v.d. Kemp
Vormgeving en grafisch ontwerp van QR bordjes: Theo Cozijn
Alle rechten zijn voorbehouden aan de Historische Kring Nederhorst den Berg (c)